Informační systémy

Správce a Správce účetních jednotek

Verze informačního systému Popis
Správce SL - licence pro jednoho uživatele a jednu účetní jednotku (nesíťová verze)
Správce SN - licence pro neomezený počet uživatelů a jednu účetní jednotku (síťová verze)
Správce účetních jednotek ML - licence pro jednoho uživatele a neomezený počet účetních jednotek (nesíťová verze)
Správce účetních jednotek MN - licence pro neomezený počet uživatelů a neomezený počet účetních jednotek (síťová verze)