Správa IT a sítí

ZAJISTĚTE SI BEZPROBLÉMOVÝ CHOD IT VE VAŠÍ FIRMĚ 365 DNÍ V ROCE.
Snižte své náklady a zvyšte kvalitu služeb.
Naše firma se od počátku své činnosti zabývá přidanou hodnotou k dodávkám hardwaru, a to buď v podobě jednorázové instalace operačních systémů, nebo následnou správou serverů a stanic našich zákazníků. Outsourcing převádí odpovědnost za běh IT na externí firmu, tím odpadá nutnost zaměstnávat vlastní tým správců. Odpadají náklady na mzdy, telefony, automobily a školení zaměstnanců v oblasti správy serverů a jejich údržby. Umožňuje firmě plně se soustředit na svou činnost. Při podpisu servisní smlouvy garantujeme zabezpečení bezproblémového chodu informačních technologií. Pravidelně monitorujeme činnost serverů, reagujeme na potřebné úpravy a eventuální chyby spojené s během aplikací na serveru, a v případě nečekaného zastavení i časový interval, kdy garantujeme nástup na řešení problému. Každá hodina, během které se vaši zaměstnanci ocitnou bez funkčního počítače , stojí firmu či úřad nemalé finanční prostředky. Černou variantou je situace, kdy se zastaví server a všichni uživatelé jsou bez svých dokumentů, pošty, interních systémů, účetních systémů a internetu. Vyčíslení těchto škod by mělo adekvátně navazovat na zajištění podpory IT, pro řešení této situace. Skutečnost, že ve vaší společnosti dojde k zastavení činnosti serveru a přerušení spojení s úložišti dat, poštou, veškerými interními systémy a internetem, považujeme za fatální a zcela zbytečnou chybu provozu. Následnou finanční ztrátu můžete eliminovat vhodnou investicí do kvalitní infrastruktury vašeho IT.

Výhody
využití znalostí týmu profesionálů
snížení nákladů (mzdové a provozní náklady, investice do vzdělání)
proaktivní monitoring
plánování nákladů dle doporučených modelů

Co nabízíme v rámci outsourcingu
pravidelná správa serverů, počítačů a počítačové sítě
zálohování dat
pravidelná kontrola počítačů ve vaší firmě
instalace a implementace nového software a hardware
garantované řešení technického problému, smluvní počet zásahů v ceně
vzdálený přístup (helpdesk Teamviewer), poradenskou činnost po Internetu a telefonicky
podporu vašich pracovníků
konzultace a poradenství a zajištění nákupu nového software a hardware včetně klientských slev
řešení virové problematiky
řešení bezpečnostní problematiky serverů (firewally, routery) a stanic připojených k Internetu

Reference:
ATYKO spol. s r.o.
Obec Veverské Knínice