Informační systémy

Správce a Správce účetních jednotek

Verze informačního systému Popis
Správce SL - licence pro jednoho uživatele a jednu účetní jednotku (nesíťová verze)
Správce SN - licence pro neomezený počet uživatelů a jednu účetní jednotku (síťová verze)
Správce účetních jednotek ML - licence pro jednoho uživatele a neomezený počet účetních jednotek (nesíťová verze)
Správce účetních jednotek MN - licence pro neomezený počet uživatelů a neomezený počet účetních jednotek (síťová verze)

Informační systém Správce a Správce účetních jednotek byl vyvinut pro všechny typy a velikosti stavebních bytových družstev,
společenství vlastníků jednotek a servisních organizací, které provádějí správu nemovitostí, evidenci osob, vedení podvojného účetnictví a
další služby.

Jedná se o moderní modulární koncepci s možností vertikálního i horizontálního rozšiřování. Systém má otevřené rozhraní ke snadnému
propojení s jinými aplikacemi. Umožňuje pro každého zákazníka sestavit požadovanou konfiguraci podle skutečných potřeb uživatele včetně
tiskových výstupů. Modularita má velký význam jak pro procesy postupné implementace (zavádění) u zákazníka, tak i pro schopnost růstu
společně se zákazníkem.

Informační systém má jednotné ovládání všech modulů, které vychází z rozhraní standartu Windows. K potřebným informacím se uživatel snadno dostane pomocí dvou až tří kliknutí myší.

Celý systém je stále udržován v aktuálním stavu legislativy a reaguje i na všeobecně platné změny, týkající se např. nového zpracování dat (SIPO, CRYPTA, ABO atd.).

Třívrstvá architektura Client/Server zajistí optimální provozní vlastnosti i při větším množství přihlášených uživatelů. O data se stará relační transakční SQL databáze.
Pro serverovou stranu je možné zvolit operační systém Windows nebo Linux. Vlastní klient je plně 32-ti nebo 64-ti bitová Windows aplikace.

Předností provozu serverové části na platformě operačního systému Linux jsou zejména nízké pořizovací náklady (pouze platba za instalaci a konfiguraci) a stabilita systému.
Totéž platí i pro databázový server.

Číslo Modul Název
Ekonomické moduly
001 UCE Účetnictví
002 FAK Fakturace
003 POK Pokladna
004 MAJ Majetek
005 SKL Sklady
051 UFO Účetnictví – Fond oprav
Správní moduly
101 PAK Pasporty objektů a katastr nemovitostí
102 EOS Evidence osob, orgánů jednotky a samospráv v rámci jednotky
103 NAJ Evidence plateb nájemného
104 PRE Předpisy nájemného
105 MOD Evidence a náměry (odečty) měřidel pro prostory
106 PCD Počet členů domácnosti
107 SLU Vyúčtování záloh za služby
109 ECP Evidence členských podílů a základních členských vkladů
110 VLA Převody prostor do osobního vlastnictví
111 REV Revize - evidence, plánování
113 MDO Měření o odečty - dodavatelé, vlastní zdroje
114 SML Smlouvy
115 OBJ Objednávky
116 POZ Požadavky TÚ
117 SUP Stavební úpravy a změna účelu v bytových domech
118 TKO Technické kontroly objektů
Moduly pro automatizovaný převod plateb
201 PLA Platby z banky
221 PSP Platby z ČS a.s. - Sporožiro
223 PSI Platby SIPO ČP s.p.
Moduly pro automatizované bankovní operace
301 ABO Automatizované bankovní operace
351 EBA Elektronické bankovnictví
Modul pro automatizované přenosy dat
401 IME Import/Export
Společné moduly
501 ORG Organizace
601 SYS Konfigurace a správa systému, účetní jednotky, uživatelé
701 REP Tisky